Älä lopeta leikkimistä

Leikkiminen opitaan lapsena, mutta monien tutkijoiden mielestä leikkimistä kannattaa jatkaa myös aikuisena, sillä se vapauttaa itsensä tarkkailusta ja oman toimintansa turhasta sääntelystä. Myös aikuisten leikkimistä on alettu tukea enemmän ja sitä käytetään paitsi terapiakeinona myös työpaikoilla. Samoin kuin lasten, myös aikuisten mieli ja ajatus saadaan avautumaan leikin avulla ja etenkin luovalla alalla työskentelevien on helpompaa saavuttaa toivottu flow-tila leikin keinoilla.

Voinko vielä leikkiä?

Etenkin hieman vanhemmat lapset lähestyessään yläkouluikää voivat kokea leikkimisen jotenkin häpeällisenä. He tuntevat olevansa liian isoja tai vanhoja leikkimään. Jos oman ikäisten tovereiden ei näe enää leikkivän, tuntuu että se ei kuulu enää tämän ikäisten lasten elämään. Tässä asiassa myös koulu voisi tulla vastaan ja auttaa lapsia pysymään lapsina entistä pidempään innostamalla heitä jatkamaan leikkimistä. Leikkimisellä on etuja, jotka vaikuttavat positiivisesti kaikkiin ja täysin iästä huolimatta. Tarvitaan vain täyttä heittäytymistä, mikä on mahdollista saavuttaa vain turvallisessa ympäristössä, jossa kukaan ei tuomitse toisia ja kaikki voivat toimia vapaasti ja itselleen ominaisella tavalla.

Aikuisten on itsetietoisuutensa vuoksi hankalaa heittäytyä yllättäen leikkimään. Lasten kanssa mielikuvitustapahtumien maailmoihin on vielä helppoa päästä, mutta toisten aikuisten kanssa leikkiminen koetaan lähinnä vaivaannuttavaksi tyky-päivien tai pikkujoulujen hassutteluksi. Jos leikkimistä ei missään vaiheessa olisi lopettanut, tilanne voisi olla toinen. Tämä vaatii kuitenkin niin laajamittaista asenteiden muuttumista että edes parhaiden tutkimusten antamilla suosituksilla ei ole vaikutusta yleiseen suhtautumiseen.

Lasten ja aikuisten leikillä on eroja

Lapset käsittelevät leikeissään usein jokapäiväisiä asioita tai itselleen vaikeita tapahtumia elämässään. He kuvittelevat olevansa itse aikuisia ja leikkiessään pohtivat, miten itse käyttäytyisivät tilanteissa, joissa omia läheisiä aikuisia näkevät. Toisaalta lapset opettelevat leikkien avulla uusia asioita, kommunikointia toisten lasten kanssa sekä taitoja, joita tulevaisuudessa tarvitsevat. Vaikka joillain aloilla yhteistä leikkimistä kannustetaan työpaikan luovuuden lisäämiseksi sekä yhteishengen kasvattamiseksi, aikuisilla leikki näyttäytyy yleisemmin kuitenkin leikkimielisyytenä ja rentona suhtautumisena elämään. Tietynlainen heittäytyminen kannattaa säilyttää läpi koko elämän, sillä se tekee elämästä huomattavasti hauskempaa ja vähemmän vakavaa.