Lapsikin voi tehdä töitä

Lapsi oppii kotona tärkeitä perustaitoja, jotka auttavat häntä tulevaisuudessa. Jo lapsena kannettu vastuu opettaa valmistautumaan työelämään. Toisin kuin yleisesti on ajateltu, töiden tekeminen ei välttämättä vie lapselta mahdollisuutta olla lapsi tai lisää häneen kohdistuvia odotuksia. Kun työt mitoitetaan sopimaan lapsen osaamistasoon ja jaksamiseen, voi työnteko olla parhaimmillaan kannustavaa, tarjota hyvää ajankulua lapselle sekä opettaa tälle myös sosiaalisia taitoja, jotka ovat tärkeitä tulevaisuudessa. Monet vanhemmat maksavat palkkaa lasten tekemistä kotitöistä, mikä ei kuitenkaan ole välttämättä hyvä asia. Lapsen tulisi oppia, että kotityöt kuuluvat kaikille. Äiti ja isäkään eivät saa näistä töistä palkkaa, joten heidän ei myöskään kuuluisi maksaa niistä lapsille. Viikkorahan saamiseen voi toki asettaa joitain ehtoja. Esimerkiksi omassa huoneessa tulee olla viikkosiivous suoritettuna ennen rahan saamista.

Kannusta yrittämään

Vaikka lapsi voi käytännössä olla töissä vasta 13-vuotiaana, jo ennen sitä voi opetella yrittäjyyttä vanhempien avustuksella. Esimerkiksi omia käsitöitä voi myydä, kunhan myynnin määrä pysyy veroviranomaisen määrittämissä rajoissa. Myös itse keräämiään marjoja voi myydä vaikka torilla. Töitä, jotka yleisesti soveltuvat pienille lapsille ovat erilaiset malli- sekä mainoskuvaukset. Myös teattereissa ja muissa näytösluonteisissa tilaisuuksissa käytetään lapsityöntekijöitä. Tulee kuitenkin pitää mielessä, että mikäli vanhempi on itseasiallinen työtehtävän suorittaja, palkkioiden verotus menee vanhempien verotuksen mukaan, mistä hyvä esimerkki on vaikka pienen lapsen mainoskuvaukset, joissa vanhempi on järjestänyt lapselle työn, kuljettaa hänet paikalle ja kertoo mitä lapsen tulee tehdä.

15-vuotiaana oma työsopimus

Lapsia koskevat työajat ja palkkausta säätelevät lait ovat melko ehdottomia. Tuntuu, että yksilölliselle valmiudelle tehdä töitä ja ansaita rahaa ei ole lainkaan jätetty tilaa. Lait on tietysti säädetty lapsen edun nimissä, mutta olisiko kovin paha asia jos 12-vuotias tai sitä nuorempikin saisi tehdä viikon tai kaksi kesätöitä omaan tahtiinsa vaikka mansikkatilalla? Tällä hetkellä se onnistuu vasta sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää 14 vuotta. Kuitenkin tätäkin nuoremmalla lapsella olisi varmasti jo omia kuluja, jotka kattaakseen hän mielellään tekisi kesätöitä tai muutamia tunteja viikossa kouluaikanakin. Työsopimuksen lapsi voi solmia itse vasta täytettyään 15 vuotta ja tämänkin sopimuksen purkamiseen vanhemmilla on oikeus, mikäli he näkevät sen aiheelliseksi.

Tällä hetkellä lapsen työntekoon tutustuminen on siis vanhempien mielikuvituksen ja kekseliäisyyden varassa. Työmoraalin kehittymisen kannalta olisi kuitenkin tärkeää päästä mahdollisimman aikaisin kokeilemaan työntekoa. Tietysti lapsen kehitystaso ja jaksaminen tulee ottaa huomioon, mutta muutama päivä tai viikko vuodessa olisi varmasti varsin kohtuullinen työaika. Myös oma raha on tervetullutta monille 13- ja 14-vuotiaille, joiden olisi muuten hankalaa maksaa vaikka harrastuksista aiheutuvia kulujaan.