Koulu valmistaa aikuisuuteen

Vaikka usein ajatellaan, että kun lapsi aloittaa koulun, silloin myöskin varsinainen oppiminen alkaa. Tämä ei kuitenkaan ole niin, sillä kouluun mennessä lapsi on oppinut hyvin suuren osan taidoista, joita elämässään tarvitsee. Tästä eteenpäin näitä taitoja vain kasvatetaan. Vaikka taitojen lisäksi myös lapsen tietämys kasvaa jo koko varhaislapsuuden ajan, koulu kuitenkin viimeistään mahdollistaa tiedon määrän räjähdysmäisen kasvun.

Koulu opettaa vastuuta

Vaikka monia asioita voisi opetella kotonakin, koulussa käyminen opettaa lapselle oppiaineiden lisäksi täsmällisyyttä, vastuuntuntoa ja priorisointia. Kouluun on lähdettävä joka aamu ja toistojen kautta, sekä aluksi vanhemman avustuksella lapsi oppii huolehtimaan itse siitä, että tarvittavat kirjat ovat repussa ja että läksyt ovat tehtynä. Lapsi alkaa myös asettaa oman elämänsä asioita tärkeysjärjestykseen. Kavereiden kanssa ei voi lähteä pyöräilemään jos läksyt ovat tekemättä ja iltaisin ei voi valvoa, koska aamulla pitää herätä aikaisin kouluun. Kaikki tämä opettaa lasta tulevaisuutta ja aikuisuutta varten, jolloin kukaan ei ole herättämässä töihin tai patistamassa nukkumaan.

Sosiaaliset taidot kasvavat

Koulussa lapsi viimeistään tottuu siihen, millaista on olla osa suurempaa yhteisöä. Toiset on otettava huomioon, sillä muuten syntyisi täysi kaaos. Myös kunnioitus auktoriteetteja kohtaan kasvaa, mikä toisaalta saattaa näkyä kapinointina kotona. Parhaat ystävyyssuhteet, joita lapsena koulussa solmitaan, voivat säilyä aikuisuuteen asti. Joka tapauksessa sosiaaliset tilanteet ja toisinaan esiintyvät konfliktitkin valmistavat lasta kohti aikuisuutta.