Kodin merkitys varhaiskasvatuksessa

Ensimmäisinä vuosina lapsen ensisijainen oppiminen tapahtuu kotona. Vanhempien seurassa lapsi oppii itselleen tulevaisuuden kannalta tärkeitä asioita, kuten kommunikaatiota sekä motorisia taitoja. Vaikka lapsi olisikin jo varhaisella iällä kunnallisen varhaiskasvatuksen piirissä, on vastuu lapsen taitojen kehityksestä ja ylläpitämisestä kuitenkin vanhemmilla. Varhaiskasvatuksen, neuvolan sekä vanhempien saumaton yhteistyö on tärkeää, jotta mahdollisiin huolenaiheisiin pystytään puuttumaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Perustaidot kotikasvatuksena

Vanhemmat ovat lapsen roolimalleja. Lapsi oppii erilaisia käyttäytymismetodeja vanhemmiltaan ja mitä enemmän samat asiat toistuvat, sitä syvemmälle ne myös juurtuvat. Vaikka usein ajatellaan, että tämä on totta vain huonon käytöksen osalta, niin ei ole. Myös hyvät käyttäytymismallit voivat juontaa juurensa kotikasvatukseen ja säilyä aikuisuuteen asti. Vanhemmuus ei ole kuitenkaan vain henkisten arvojen opettamista ja rajojen asettamista. Myös lapsen fyysistä kasvua tulee tukea ja tarjota paljon mahdollisuuksia erilaisille liikuntamuodoille. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että lapsen kannalta välttämätöntä olisi aloittaa vaikka viikoittaista jääkiekkoharrastusta kolmevuotiaana. Perusliikunta on aivan hyvää ja parasta se on silloin kun koko perhe liikkuu yhdessä ja lapsi näkee vanhempienkin nauttivan yhdessä olosta ja uuden oppimisesta.

Sosiaaliset tilanteet opettavat kommunikaatiotaitoja

Vaikka kotona opitut asiat ovat tärkeitä niin kehityksen kuin myös tulevaisuudenkin kannalta, myös kodin ulkopuoliset tilanteet vaikuttavat lapsen kehitykseen. Etenkin jos lapsi ei kuulu varhaiskasvatuksen piiriin, on hyvä totuttaa lasta sosiaalisiin tilanteisiin yhdessä perheenä. Erilaiset lapsille ja lasten vanhemmille suunnatut kerhot ovat hyviä sosiaalisten tilanteiden oppimispaikkoja ja samalla vanhemmat voivat löytää tukea elämäänsä toisilta vanhemmilta sekä ohjaajilta. Myös kaiken ikäisten lähisukulaisten tapaaminen on tärkeää, jotta lapsi tottuu olemaan tekemisissä kaikkien ikäluokkien kanssa. Sen lisäksi on hyvä, että lapsi kohtaa toistuvasti hänelle ennestään täysin vieraita ihmisiä esimerkiksi kauppakäyntien yhteydessä.