Uuden kielen oppii leikiten

Lapset ovat nopeita omaksumaan asioita matkimalla ja tarkkailemalla. Lapsi oppii oman äidinkielensä kuuntelemalla etenkin kotona hänen kanssaan asuvien ihmisten puhetta. Samoin vieras kieli on helppoa oppia kuuntelemalla ja olemalla vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Jo hyvinkin nuoret lapset voivat oppia toisen kielen. Etenkin kaksikielisessä perheessä kasvava lapsi omaksuu nopeasti molemmat kotona puhuttavat kielet. Mitä nuorempi uuden kielen oppija on, sitä vähemmän kannattaa keskittyä perinteiseen opettamiseen ja vain kannustaa lasta kuuntelemaan ja käyttämään toista kieltä. Puhutaan niin sanotuista kielikylvyistä.

Vieras kieli tutuksi jo varhain

Kaikki oppiminen tapahtuu nopeimmin lapsen ollessa vielä alle kouluikäinen. Kuulostaa hassulta, mutta jos miettii, miten paljon uusia asioita lapsen tulee omaksua ensimmäisinä elinvuosinaan voi huomata miten nopeaa kehitys todella onkaan. Vieraisiin kieliin tutustuminen kannattaa aloittaa ennen kouluun menemistä. Vieraita kieliä kuulee tänä päivänä jatkuvasti, joten niiden oppiminen tuntuu lapsille luontaiselta. Lapset kyselevät vanhemmiltaan, mitä TV:ssä ja peleissä kuulemansa sanat tarkoittavat ja ovat yleensä itsekin kiinnostuneita uuteen kieleen tutustumisesta.

Missä vierasta kieltä voi oppia?

Vaikka koti ei olisikaan kaksikielinen, voi lapselle järjestää lähes kaksikielisyyttä vastaavan elämäntilanteen. Tämä onnistuu esimerkiksi ilmoittamalla lapsen päiväkotiin, jossa opetus tapahtuu jollain muulla kuin lapsen äidinkielellä. Toisissa päiväkodeissa sisään pääsemiseen tarvitaan jokin syy, mutta toisiin otetaan lapsia myös pelkästään siltä pohjalta, että halutaan lapsen oppivan toisen kielen perusteet. Etenkin lapsille ominaisten leikkien avulla kielten oppiminen on helppoa ja hauskaa. Useat päiväkodit ja kielikerhot käyttävät juuri tätä metodia ja suoranainen opettaminen tulee mukaan vasta kouluiässä. Lasten on myös huomattavasti helpompaa kommunikoida keskenään sekä ohjaajien kanssa toisella kielellä kuin meidän aikuisten. Tätä piirrettä tulisi vahvistaa ja antaa lapselle tuntemuksia osaamisesta ja onnistumisesta ja lisätä heidän itseluottamustaan.

Päiväkotien lisäksi useissa kunnissa on tarjolla kaksikielisiä kerhoja tai musiikkileikkikouluja, joissa käytetty musiikki on joko pääosin jollain tietyllä kielellä tai sitten tutustutaan kattavasti kansainväliseen musiikkiin laulamalla lauluja usealla eri kielellä. Suurimmissa kaupungeissa on myös järjestetty tapaamispaikkoja lapsiperheille, jotka ovat kaksikielisiä tai kiinnostuneet kaksikielisyydestä.

Useita kieliä samaan aikaan

Vastoin aiempia uskomuksia lapsi ei mene sekaisin siitä, että hänen ympärillään puhutaan useita kieliä ja että häntä tuetaan näiden kielten oppimisessa. Asia on oikeastaan päinvastoin. Lasten sopeutuminen erilaisiin tilanteisiin on ilmiömäistä. Uusi kieli alkaa tuntua tutulta jo hyvinkin nopeasti. Lapset myöskin tunnistavat erinomaisen nopeasti, mistä kielestä on kulloinkin kyse. Kun kieltä ei vielä osaa, lapsi keskittyy kuuntelemaan kielen intonaatiota ja tunnistaa helposti puhutun kielen. Jo hyvin pieni lapsi kykenee erottamaan pääasiallisesti käytetyn kielen muista kuulemistaan kielistä.