Opeta lasta näkemään kokonaisuuksia

Ihmisen elämä koostuu erilaisista palasista ja omaksumme itsellemme myös aivan toisistaan poikkeavia rooleja. Opimme käyttäytymään työpaikalla toisella tavalla kuin vaikka jumppasalilla kavereiden kanssa. Kuitenkin kokonaisuuksien hahmottaminen on tärkeä taito, jonka oppimista kannattaa vahvistaa jo lapsesta saakka. Lapsen on hyvä alkaa hahmottaa syy- ja seuraussuhteita ja ymmärtää miten eri elämän osa-alueet loksahtavat paikoilleen suuressa kuvassa.

Lähde retkelle

Ympäröivään maailmaamme tutustuminen on tärkeää ja sen tutkimista olisi meidän kaikkien syytä harjoittaa hiukan enemmän. Etenkin lapset oppivat helposti suuria ja hankalia käsitteitä konkreettisten esimerkkien avulla ja itse nähden ja kokien. Kokonaisuuksien hahmottamista voi opetella vaikka tutustumalla luontoon. Lapset rakastavat luonnossa liikkumista ja yhdessä tekeminen koko perheen tai yhteisön voimin lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta, luottamusta ja vahvistaa ihmisten välisiä siteitä.

Luontoretkellä lapset oppivat motorisia taitoja ja metsässä liikkuminen vahvistaa kehoa aivan toisella tavalla kuin tasaisella kadulla kävely. Tasapaino paranee ja sekä jalat, että keskikeho joutuvat tekemään enemmän töitä. Liikunnan lisäksi lapset oppivat tarkkailemaan luonnon ilmiöitä ja yhdistämään erilaisia tapahtumia ketjuiksi. On mukavaa seurata kuinka eri vuodenajat vaikuttavat luontoon ja pohtia yhdessä luonnon monimuotoisuutta.

Opeta luonnon tärkeys

Metsäretkellä ollessa lapsille on helppo opettaa elämän kiertokulusta sekä luonnon merkityksestä. Metsässä on hyvä pohtia myös luonnonsuojelun merkitystä sekä ihmisen mahdollisuuksia ilmastonlämpenemisen hidastamiseen. Kun asioista on puhuttu luonnon keskellä ja mietitty mihin kaikkeen voimme jokapäiväisillä teoillamme vaikuttaa, käytännön toimet ovat helpommin otettavissa käyttöön. Retken jälkeen kotona voi olla helpompaa saada lapset innostumaan kierrätyksestä ja vaikka pyöräilystä.

Lapsille kannattaa opettaa myös, miten luonnossa pitää käyttäytyä ja mitä ovat jokamiehenoikeudet. Kannattaa kertoa, että luonnossa saa ja pitääkin liikkua, mutta roskat pitää aina kerätä ja paikat tulee jättää samanlaiseksi kuin sinne tullessa.

Perustaitojen tärkeys korostuu luonnossa

Retkelle lähteminen opettaa enemmän kuin ensin osaa ajatellakaan. Lasten kanssa voi aluksi suunnitella reissua, etsiä karttoja, sopivia kulkureittejä ja leirintäpaikkoja. Tämä lisää kykyä tehdä pitkäkestoisempia suunnitelmia ja laatia listoja. Vaikka viikon päästä tapahtuvan retken suunnitteleminen lisää myös kärsivällisyyttä odottaa kivaa tapahtumaa. Lisäksi retkeä varten pakkaaminen yhdessä lasten kanssa opettaa heitä miettimään, mitä tavaroita luontoon kannattaa ottaa mukaan ja mitkä ovat turhia tai liian painavia kannettavaksi. Retkeä suunnitellessa lasta voi myös opettaa seuraamaan säätiedotuksia ja varautumaan luvattuun säähän asianmukaisella varustuksella. Tarvitaanko telttaan ylimääräinen sadekatos vai onko aurinkorasvalle käyttöä?

Lapselle voi opettaa jo pienestä saakka perusselviytymistaitoja. Jos metsään eksyy, miten kannattaa toimia? Kannattaako matkaa jatkaa vai pysähtyä odottamaan apua? Onko puuhun kiipeämisestä apua vai onko loukkaantumisriski suurempi kuin mahdollisuus nähdä kauemmas? Nuotion tekemistä voidaan harjoitella turvallisella paikalla, mutta kannattaa kertoa myös metsäpalovaroituksista ja siitä, minne avotulta ei saa tehdä.

Retkillä on useita mahdollisuuksia opettaa lapsille uusia asioita luonnosta sekä selviytymistaitoja yleensä. Yhdessä tekeminen ja kokeminen on tärkeää ja lapsi näkee, että aikuinenkin voi oppia uutta. Samalla voitte yhdessä nauttia luonnon hyvää tekevästä ja rentouttavasta voimasta. Tee retkelle lähdöstä helppoa ja osa perheenne elämää. Samalla opetat lapselle, ettei retkelle lähtemiseen tarvita viikkojen valmistelua.