Leikkien roolit muutoksessa

Lasten leikit kuvastavat monesti heidän jokapäiväisiä kokemuksiaan sekä kertovat siitä, miten he näkevät ja kokevat ympärillään olevat ihmiset. Koska perinteiset perheet ovat muuttuneet, myös leikit ovat erilaisia kuin sukupolvi sitten. Perheyhteisöistä on tullut moninaisempia. Saman katon alla asuvat lapset saattavat vaihtua viikon tai kuukauden aikana useampaan kertaan. Toisen vanhemman aiemmasta liitosta olevat lapset voivat olla lapsen kotona viikonloppuisin ja toisen vanhemman lapset olla mukana vain perheen lomilla ja yhteisissä tilaisuuksissa. Lapsi voi asua myös yhden vanhemman taloudessa tai sitten hänellä saattaa olla isän ja äidin sijasta kaksi isää tai kaksi äitiä. Myös mummuja ja ukkeja saattaa uusperhetilanteiden vuoksi olla useampia kuin muilla ikätovereilla. Nämä asiat tulevat esille lasten leikeissä ja yhdessä saatetaan miettiä, ketkä leikin lapset ovat kenenkin leikkivanhemman omia lapsia.

Sukupuoliroolien moninaisuus näkyy leikeissä

Leikin avulla lasten on turvallista kokea erilaisia rooleja. Ja kaikille lapsille pitäisi suoda yhtäläinen mahdollisuus leikkiä mitä haluaa. Useissa päiväkodeissa onkin alettu toteuttaa sukupuolineutraalia varhaiskasvatusta, vaikkakin tämä on saanut eriäviä mielipiteitä vanhemmilta. Edelleen koetaan, että erilaisten sukupuoliroolien esittäminen on tabu ja että se automaattisesti vaikuttaisi lapsen myöhempään seksuaaliseen suuntautumiseen. Tällä ajatuksella ei ole kuitenkaan todettu olevan todellisuuspohjaa. Sen sijaan etenkin sukupuolineutraaleissa päiväkodeissa hoidossa olevien lasten on koettu olevan kasvaessaan tavallista empaattisempia ja ottavan toiset ihmiset tavallista paremmin huomioon.